Det store H

Det store H

Da Hjemmeværnet på et tidspunkt skiftede visuel identitet, så de ikke længere startede med et lille h, men i stedet skrev Hjemmeværnet med stort H, skulle det kommunikeres i magasinet – gerne på en fængende og illustrativ måde. Vi valgte at lave det som en næsten fotorealistisk scene, hvor det store H er i fokus, mens det lille h bliver kørt væk på en af de blå indsatsvogne. Altsammen konstrueret i 3D.